Завантаження...

КИЇВ 02140
прос. М. Бажана, 10-а

Тел.: +38 044 291 55 55

Вас вітає українська асоціація імпортерів фруктів

Асоціація імпортерів фруктів України була створена 24 грудня 2005 року як недержавна, незалежна, добровільна, некомерційна організація, що об’єднує українські підприємства, діяльність яких безпосередньо пов’язана з імпортом плодоовочевої продукції в Україну .

Призначення /місія/ Асоціації імпортерів фруктів полягає у сприянні розвиткові системи імпорту фруктів у країну. Виконання цієї місії досягається шляхом діяльності спрямованої на виконання таких завдань:

  • представництво і захист прав та інтересів Членів Асоціації в органах законодавчої та виконавчої влади, судових, правоохоронних, податкових і інших державних органах України;
  • надання Членам Асоціації організаційної, інформаційно-аналітичної, методичної, правової та іншої допомоги;
  • підтримка взаємної довіри, надійності та добропорядності у питаннях ділового партнерства Членів Асоціації, підвищення престижу Асоціації та її Членів;
  • доведення до Членів Асоціації законодавчих та нормативних актів органів державної влади і управління, Вищого господарського суду України;
  • впровадження досягнень науки та техніки, використанню енергозберігаючих екологічно дружніх технологій по обробці, транспортуванню та довгостроковому зберіганню фруктів;
  • сприяння встановленню ділових контактів та зв’язків з іноземними партнерами з метою залучення в Україну прогресивних технологій, іноземних інвестицій, передового досвіду.

Асоціація діє на принципах громадської організації і право контролю та впливу на господарську діяльність членів Асоціації в будь якому вигляді не має.

Надіслати повідомлення
Ваш e-mail:
Ваше ім’я:
Ваше повідомлення:

Закон про імпорт

Імпорт (імпорт товарів) - купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами;

(абзац чотирнадцятий статті 1 в редакції Закону України від 22.12.98 р. N 335-XIV) Управление политическими конфликтами как понятие политического участия