Завантаження...

КИЇВ 02140
прос. М. Бажана, 10-а

Тел.: +38 044 291 55 55

1. Загальні положення

1.1. Засновники цього договору на добровільних засадах, з метою постійної координації господарської діяльності без права втручання у виробничу і комерційну діяльність будь-кого з її Засновників або Членів (далі Членів), засновують об’єднання підприємств – Асоціацію імпортерів фруктів (далі Асоціація).

1.2. Асоціація є недержавним, незалежним, добровільним, некомерційним об’єднанням українських підприємств, незалежно від форми власності.

1.3. Асоціація є юридичною особою, маж круглу печатку, необхідні штампи, бланки, торгові знаки, самостійний баланс, рахунки в банківських установах та здійснює свою діяльність у відповідності з укладеними договорами та угодами, може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді, третейському суді.

1.4. Асоціація діє на підставі законодавства України та Установчого договору про створення та діяльність Асоціації.

1.5. Асоціацію засновано на невизначений час.

1.6. Асоціація не має права координувати конкретну поведінку своїх засновників та учасників, втручатися в порядок формування цінової політики своїх членів. Асоціація не відповідає за зобов’язаннями своїх Членів, Члени Асоціації не відповідають за зобов’язаннями Асоціації.

1.7. Асоціація не має права займатися релігійною або політичною діяльністю.

1.8. Асоціація утворюється як договірна особа, яка не є господарським товариством чи підприємством, Члени Асоціації не отримують прямих прибутків (дивідендів) від її діяльності.

1.9. Офіційна назва Асоціації:

  • Українською мовою: «Асоціація імпортерів фруктів».
  • Російською мовою: «Ассоциация импортеров фруктов».
  • Англійською мовою: «Association of fruit importers».