Завантаження...

КИЇВ 02140
прос. М. Бажана, 10-а

Тел.: +38 044 291 55 55

2. Основні принципи діяльності та завдання Ассоціації

2.1. Асоціація діє на основі таких принципів:

 • Законності;
 • Компромісного вирішення питань з урахуванням інтересів усіх Членів Асоціації;
 • Добровільності участі Членів Асоціації у проектах та програмах, що здійснюються за рішенням зборів Членів Асоцаації;
 • Самостійності та незалежності від державних структур;
 • Гласності та публічності;
 • Добровільності вступу та виходу з Членів Асоциації;
 • Рівноправності всіх Членів Асоціації.

2.2. Основними завданнями Асоціації є:

 • Представництво і захист прав та інтересів Членів Асоціації в органах законодавчої та виконавчої влади, судових, правоохоронних, податкових і інших державних органах України;
 • Надання Членам Асоціації організаційної, інформаційно-аналітичної, методичної, правової та іншої допомоги;
 • Підтримка взаємної довіри, надійності та добропорядності у питаннях ділового партнерства Членів Асоціації, підвищення престижу Асоціації та її Членів;
 • Доведення до Членів Асоціації законодавчих та нормативних актів органів державної влади і управління, Вищого господарського суду України;
 • Впровадження досягнень науки та техніка, використанню енергозберігаючих екологічно дружніх технологій по обробці, транспортуванню та довгостроковому зберіганню фруктів;
 • Сприяння встановленню ділових контактів та зв’язків з іноземними партнерами з метою залучення в Україну прогресивних технологій, іноземних інвестицій, передового досвіду.