Завантаження...

КИЇВ 02140
прос. М. Бажана, 10-а

Тел.: +38 044 291 55 55

3. Засновники та члени Асоціації

3.1. Засновниками Асоціації є організації, які ініціювали її утворення і підписали установчий договір.

3.2. Засновники Асоціації є першими Членами Асоціації. Нові Члени Асоціації користуються всіма правами та несуть всі обов’язки, передбачені Установчим договором.

3.3. Членами Асоціації можуть бути Українські підприємства, які займаються імпортом фруктів або які мають договірні відносини з імпортерами фруктів, основним видом діяльності яких є оптова торгівля фруктами імпортного походження.

3.4. Підприємства, що входять до Асоціації, зберігають повну господарську та фінансову самостійність.

3.5. Члени Асоціації реалізують свої права та законні інтереси, виконують свої обов’язки перед Асоціацією через керівника відповідної організації або уповноваженого ним представника.

3.6. Прийняття в члени Асоціації здійснюється на підставі заяви, укладеної за зразком, затвердженим Радою, і договором про членство. Рішення про прийняття в члени Асоціації приймається Президентом за наступним затвердженням його Загальними зборами Членів Асоціації.

3.7. Член Асоціації, який порушує законодавство України або установчі документи Асоціації, допускає некоректні дії, що негативно впливають на престиж Асоціації або членів, не сплачує вступних або членські внески, може бути виключений із Асоціації.

3.8. Виключення здійснюється відповідно до рішення Ради Асоціації за наступним затвердженням його Загальними зборами членів Асоціації.

3.9. Член Асоціації може по закінчення поточного кварталу вийти з неї на підставі письмової заяви, поданої до Ради Асоціації.

3.10. Вступні та членські внески та добровільні пожертвування Членам Асоціації, що вийшли або виключені з Асоціації не повертаються.