Завантаження...

КИЇВ 02140
прос. М. Бажана, 10-а

Тел.: +38 044 291 55 55

4. Права та обов'язки Членів Асоціації

4.1. Члени Асоціації мають право особисто або через представників:

 • обирати керівні органи Асоціації та пропонувати до їх складу своїх представників;
 • подавати пропозиції до порядку денного Загальних Зборів Асоціації не пізніше ніж за два тижні до початку їх роботи;
 • користуватися матеріально-технічними засобами, а також послугами, консультаціями та рекомендаціями, які надаються Асоціацією;
 • одержувати підтримку Асоціації під час розгляду спірних питань в органах державної влади управління;
 • одержувати інформацію про діяльність Асоціації;
 • добровільно виходити з Асоціації, попередивши про це не пізніше ніж за два місяці;
 • вносити пропозиції до Асоціації з питань, що пов’язані з її діяльністю, звертатися з запитами і заявами у будь-який орган Асоціації;

4.2. Члени Асоціації зобов’язані:

 • дотримуватись установчих документів та виконувати рішення, що приймаються Загальними зборами членів Асоціації;
 • брати участь у реалізації цілей і завдань Асоціації;
 • вчасно сплачувати вступні і членські внески та інші платежі;
 • сприяти успішній діяльності Асоціації, яка не суперечить чинному законодавству України, підвищувати ефективність роботи та престиж Асоціації;
 • за дорученням Асоціації представляти її у роботі міжнародних, державних, громадських та інших органах та організаціях.