Завантаження...

КИЇВ 02140
прос. М. Бажана, 10-а

Тел.: +38 044 291 55 55

6. Майно та кошти Асоціації

6.1. Асоціація є власником майна, переданого їй Членами, а також одержаного на законних засадах від інших осіб.

Асоціація має право розпоряджатись своїм майном, вчиняти правочини, укладати угоди, не заборонені чинним законодавством України.

6.2. Джерелом формування майна Асоціації є:

  • вступні, членські, цільові та інші внески Членів Асоціації;
  • пасивні доходи – доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань;
  • майно від інших надходжень, що не заборонено законом;

6.3. Грошові кошти або майно, отримане Асоціацією, спрямовується виключно на виконання діяльності, передбаченою цим договором, утримання штату, представництв та не підлягає розподілу між її Членами у разі ліквідацією, не можуть використовуватися для вигод будь-якого окремого Члена Асоціації або її посадових осіб.

6.4. Асоціація може створювати власні фонди, цільове призначення, порядок та витрачення яких визначається Радою Асоціації.

6.5. Асоціація може мати у властивості будинки, споруди, обладнання, власність, грошові кошти та іншу власність, необхідну для забезпечення діяльності, передбаченої цим Договором.