Завантаження...

КИЇВ 02140
прос. М. Бажана, 10-а

Тел.: +38 044 291 55 55

7. Прикінцеві положення

7.1. Діяльність Асоціації припиняється шляхом ліквідації або реорганізації за рішенням Загальних зборів Членів Асоціації та на інших підставах, передбачених законодавством України.

7.2. Ліквідація Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, яка проводить процедуру ліквідації у встановленому чинним законодавством порядку.

7.3. Цей договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Засновників та вступає у силу з моменту Державної Реєстрації Асоціації у встановленому законодавством порядку.

7.4. Цей договір складено та підписано у чотирьох оригінальних примірниках, які мають однакому юридичну силу.