Завантаження...

КИЇВ 02140
прос. М. Бажана, 10-а

Тел.: +38 044 291 55 55

Угода з ДМСУ

УГОДА № 88

Про інформаційне забезпечення
Між Державною митною службою України та
Асоціацією імпортерів фруктів

М. Київ 11.12.2008 р.

Державна митна служба України (далі – Держмитслужба) в особі Першого заступника Голови Держмитслужби Гутника Анатолія Євгеновича, який діє на підставі Положення про Державну митну службу України та наказу Держмитслужби України від 29.01.2007 № 66 та Асоціація імпортерів фруктів (далі – Асоціація) о особі Президента Асоціації імпортерів фруктів Калістратова Олександра Вікторовича, який діє на підставі Установчого договору від 30.01.2006, які надалі іменуються «Сторони», визначаючи необхідність подолання тіньових механізмів при ввезенні на митну територію України фруктів та овочів, домовились про таке.

 1. Асоціація щоквартально до 20 числа місяця, що передує наступному кварталу, надає Держмитслужбі інформацію щодо світових рівнів ці на фрукти та овочі.
 2. Відповідальними за надання та отримання інформації призначаються:
  • з боку Асоціації – Калістратов Олександр Вікторович,
  • з боку Держмитслужби – Науменко Віталій Петрович, директор Департаменту митної вартості.
 3. Відповідальність за достовірність наданої інформації несе Асоціація.
 4. Інформацію, зазначену у пункті 1 цієї Угоди, Держмитслужба доводить митним органам для використання згідно з чинним законодавством при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості фруктів та овочів.
 5. Угода набирає чинності з дати її підписання та залишається чинною протягом одного року.
 6. Дію Угоду може бути продовжено за взаємною згодою Сторін шляхом письмового повідомлення за місячи до закінчення її дії.
 7. У разі прийняття актів законодавства, які б унеможливлювали реалізацію окремих положень цієї Угоди чи робили б їх запровадження недоцільним, Сторони звільнятимуться від будь-яких зобов’язань за цією Угодою.
 8. Угоду укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

Підписи сторін